Archiwum dla września 2010

Łatwiej zapobiegać niż potem leczyć. cz.II

30 września 2010

Dziś trochę wiadomości o produktach dla dzieci.
Liczne czynniki ustrojowe i środowiskowe wywierają wpływ dodatni lub ujemny na powstawanie i kształtowanie się poziomu indywidualnej odporności.
Poza predyspozycjami genetycznymi, na pierwszym miejscu wymienia się niehigieniczny tryb życia. Nie chodzi tu bynajmniej o higienę osobistą ciała, chociaż ma ona też swój wpływ. Niehigieniczny tryb życia to niewłaściwa dieta, uboga [...]

Łatwiej zapobiegać niż potem leczyć. cz.I

16 września 2010

Człowiek, będąc elementem naturalnego środowiska, żyje w otoczeniu milionów drobnoustrojów jak bakterie, grzyby, wirusy czy pierwotniaki, które mogą być potencjalnym zagrożeniem dla jego zdrowia. Jednak w większości przypadków potrafi sobie z nimi poradzić, dzięki temu, że organizm nasz jest wyposażony w specjalny system zwany układem immunologicznym lub odpornościowym.
Z odpornością się rodzimy, odporność posiadamy, odporność tracimy, [...]

Szukaj

You are currently browsing the blog archives for the września 2010.